Låneformidlere

Formidlere av lån besitter en annen rolle enn banken. Her er det formidleren som gjør mye av arbeidet som banken kanskje ikke ville være interessert i å betale. Det koster veldig mye å markedsføre et produkt. Banker er store og har nødvendigvis ikke tid eller interesse til å gjøre dette. Derfor setter de ut lån til andre slik at de kan administrerere også på veiene av DNB.

Ser man på formidlere i dag så er de bankens hjelpere. Er du en formidler så er du for så vidt en bank. Du godkjenner, ring og på andre måter gir folk et bedre produkt enn de får i banken. Det aller viktigste med formidlere er at de setter opp en webside med dataprogram som gjør at formidleren kan formidlere mange ditt lån til veldig mange og samtidig veldig raskt. Du sparer derfor tid om du bruker lån uten sikkerhet på for eksempel å kjøpe snø skuffe eller andre verktøy som tar hånd om utfordringene.