Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Pellygata

Dette er kreativ byutvikling

Byutvikling handler ikke bare om nybygging og samferdselssatsinger. Det handler også om å løfte frem og dyrke det potensialet vi allerede har i Sarpsborg, i bygninger, mellom husene, i parkene og på plassene.

Frem mot 2016, og i 2016 vil det blant annet jobbes med arrangementer, stunts, midlertidige løsninger og prosjekter som skal bidra til aktiv bruk av byen.

Følgende delprosjekter skal i gang:

  • Bruk av midlertidighet i byrommet
  • Oppussingsdugnad i sentrum
  • Bruk av tusenårsjubileets visuelle profil i byrommet
  • Stedsans – byvandring med fokus på byens fortid, nåtid og framtid
  • Barnehager, skoler og kreativ byutvikling
  • Kunstprosjekt

Byutvikling Skien
Grønt byrom i Skien

Gjennom kunst og kultur, engasjement og nytenkning kan byrom oppleves på en ny måte. Historien er fysisk tilstede i byrom og bygninger, og er dermed det perfekte sceneteppe for historieformidling. Det vandrende teateret ”Stedsans” laget et forprosjekt for Sarpsborg, og det jobbes for å få dette i gang. En oppussings,- og oppryddingsdugnad skal i gang, alle bør bidra slik at byen får frem sitt store potensial! De historiske stedene og historiene må tydeliggjøres, og formidles på nye måter. Belysning, stunts og midlertidighet er verktøy som vil bli aktivt brukt når vi tenker kreativ byutvikling.

Flyttbare bymøbler
Flyttbare møbler midlertidig plassert i tilfeldige byrom i Danmark.

Har du en tomt som står ubebygget, eller en ide om et byrom som trenger kreativitet? Tanker om hvordan vi sammen kan lage konsepter som jobber for en penere by? Er du med i en forening som brenner for å skape kultur eller noe fysisk mellom husene våre? Vi håper kreativ byutvikling skal bli en rekke av tiltak basert på samarbeid mellom byjubileet, private og næringsdrivende, som vil bidra til at byen kan oppleves og brukes på nye måter, og at vi sammen skal få byen til å vise seg fra sin beste side når vi skal feire den om kort tid.

Bakgård i Skien

Utvikling av bakgård i Skien

Her er en video fra Forbausende byfest i Sarpsborg i september 2013. Der viste vi kreativ byutvikling i praksis:

 


Skrevet av Simonett Halvorsen-Lange.
Mastergrad i arkitektur. Byarkitekt i Sarpsborg kommune. 

Dyrke potensialet

Gjennom kunst og kultur, engasjement og nytenkning kan byrom oppleves på en ny måte. Kreativ byutvikling handler om å løfte frem og dyrke det potensialet vi allerede har i Sarpsborg, i bygninger, mellom husene, i parkene og på plassene!

Frem mot 2016, og i jubileumsåret 2016 vil det blant annet jobbes med arrangementer, stunts, midlertidige løsninger og prosjekter som skal bidra til aktiv bruk av byen Sarpsborg.

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere