Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Fotomontasje: Jubileumsskulpturen Genesis av Finn Eirik Modahl.

Ung Olav blir Sarpsborgs jubileumsskulptur

Fredag 27.3.2015
Den anerkjente kunstneren Finn Eirik Modahl skal lage Sarpsborgs jubileumsskulptur - en ung Olav som vil bli lagt merke til.

Jubileumsskulpturen "Genesis" er en gave til byen fra Sparebankstiftelsen DNB, og den skal avdukes på selve jubileumsdagen 29. juli 2016 på St. Marie plass i sentrum av byen.

- På St. Maries plass har jeg valgt å trekke linjene tilbake til grunnleggingen av Sarpsborg by. Tusenårsbyen som ble grunnlagt av Olav den Hellige, og som tar grep for å fortsetter å utvikle seg i samtiden for fremtiden. Hvem var Olav den Hellige? Vi kjenner Olav fra hans bragder, den stolte viking som med sverd og ambisjoner fikk gjennom sin vilje. Men hvem var Olav den Hellige som ungdom, hvem var han som menneske utenfor mytene, og hvem er dagens Olav? Jeg valgte å ta utgangspunkt i et nåtidens ungt menneske, et menneske som er født i vår tid med store potensialer og ambiøse mål for fremtiden. En som alle kan speile seg selv inn i, sier Finn Eirik Modahl om sin skulptur som nå skal virkeliggjøres i Sarpsborg.

Fotomontasje: Jubileumsskulpturen Genesis av Finn Eirik Modahl

Spektakulært kunstprosjekt
Tre kunstnere ble invitert til å delta i en lukket konkurranse om å lage jubileumsskulpturen. Den svenske billedkunstneren Carl Magnus, norske Haugen/Zohar Arkitekter og Finn Eirik Modahl presenterte tidligere i mars hvert sitt forslag for juryen.

Juryen var meget godt fornøyd med samtlige utkast, som alle viste en grundig forståelse for både oppgaven og de tekniske utfordringene.
I konkurranseinvitasjonen var det søkt om et spektakulært kunstprosjekt som henvender seg til alle aldre og gjerne bygger på Sarpsborgs lange og spennende historie, med særlig vekt på arven fra byens grunnlegger, Olav den Hellige. Alle tre utkast bar i seg flere av disse premissene.

Fotomontasje: Jubileumsskulpturen Genesis av Finn Eirik Modahl

Finn Eirik Modahls kunstprosjekt ”Genesis” svarte best på utfordringen og kåres av en enstemmig jury til vinner av kunstprosjektet til St. Marie plass. Denne skulpturen skal avdukes på St. Marie plass sommeren 2016 når Sarpsborg fyller 1000 år.

- «Genesis» speiler menneskene og samfunnet i materialene vann og speilstål. Et sirkulært vannbasseng kommuniserer med en skulptur på 4,5 meter i form av en ungdom. Vannspeilet og skulpturen lever i en symbiose og reflekterer hverandre i gjensidig kommunikasjon med menneskene rundt den. Samtidig vil omgivelsene og menneskene som speiler seg forandres av formene i skulpturen. Symbiosen forandrer utsnitt og refleksjon slik at en alltid vil se nye variasjoner avhengig av hvem som besøker, hvor de står, når de kommer på døgnet, værforhold og når på året møtet skjer. Refleksjonene fra samspillet vil alltid generere nye bilder og aldri bli statisk, slik tenkende mennesker og samfunn alltid vil søke mot å oppleve nye sider og vinklinger av seg selv og ha en sunn utvikling mot fremtiden, skriver Finn Eirik Modahl om sitt planlagte kunstverk.

Fotomontasje: Jubileumsskulpturen Genesis av Finn Eirik Modahl

Juryens begrunnelse:
“Modahl tar utgangspunkt i tusenårsbyen, grunnlagt av Olav den Hellige, som tar grep for fortsatt utvikling i samtiden for framtiden. Men hvem var den Olav vi kjenner fra hans bragder, som med sverd og ambisjoner fikk igjennom sin vilje, som ung? Hvem var han utenfor mytene og hvem er dagens Olav?

Modahl plasserer en 4,5 meter høy skulptur i speilstål i det eksisterende bassenget på St.Marie plass. Et ungt menneske født i vår tid med store potensialer og ambisiøse mål for framtiden. En som alle kan speile seg selv inn i.

Juryen finner forslaget modig, og ble slått av dets umiddelbare tydelighet. En slik umiddelbar tydelighet krever derimot også en vurdering av om uttrykket står seg over tid.
Forslaget er enkelt og fyller plassen, og er på samme tid et poetisk forslag som viser en ung manns samtidige sårbarhet og styrke, noe de fleste av oss uavhengig av alder og kjønn, vil kunne kjenne seg igjen i. Den unge mannens direkte blikk er rettet mot ungdommer yngre og lavere enn ham selv, kanskje for å gi dem styrke i sine fremtidige valg. Bevegelsen opp av vannet i retning gågaten og Torget, aktiviserer skulpturen, bassenget og omgivelsene.

Juryen mener forslaget på alle måter tilfredsstiller intensjonen om et spektakulært kunstverk på St. Marie plass, og vi er overbeviste om at kunstverket vil skape engasjement, undring og diskusjoner i lang tid, både innenfor og utenfor Sarpsborgs grenser.”

Fotomontasje: Jubileumsskulpturen Genesis av Finn Eirik Modahl

Landemerke og identitetsskaper
Finn Eirik Modahl beskriver selv sitt kommende kunstverk i Sarpsborg som et landemerke og identitetsskaper. Han har tatt utgangspunkt i Sarpsborgs historie, men han kobler historien mot dagsaktuelle verdier.

- Jeg leste tidlig om Sarpsborgs kommuneplan om mangfold og utvikling, og har hatt  interessante samtaler om hva mangfoldsbegrepet består av. Viktige ideer som universell inkludering av alle, uavhengig av etnisitet, alder, kulturbakgrunn, farge, tro, livssyn og flere andre punkter, var viktig for meg da jeg valgte hva jeg vil skal bli det nye spektakulære kunstprosjektet i Sarpsborg og Norge, sier Modahl.

Se video av skulpturen (Animasjon: Harald Fossen):


Du kan lese mer om beslutningsprosessen på Sarpsborg kommunes nettsider.

Fotomontasje: Jubileumsskulpturen Genesis av Finn Eirik Modahl

Les også Sarpsborg Arbeiderblads kommentar om Genesis

Jubileumslogo

Les også

 • Kan skilte med flotte bygninger

  fredag, 5. august 2016

  Sarpsborg Rotary club fortsetter arbeidet med å skilte utvalgte kulturhistoriske bygninger i. De markerer tusenårsjubileet med å henge opp de karakteristiske skiltene enda flere steder.

 • Kulås Amfi

  Nytt Kulås Amfi til jubileet

  torsdag, 3. september 2015

  Når jubileumsåret starter står Norges kanskje flotteste utendørsarena klar til bruk i hjertet av Sarpsborg.

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere