Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Illustrasjon av gågata

En blågrønn bygate

Tirsdag 28.5.2013
Gågaten i Sarpsborg er en av landets eldste. Utbygging startet i 1974, med en beregnet levetid på 20-30 år. Nå har det gått 38 år. Det skal bli flott å se den få et ansiktsløft!

Gågaten i Sarpsborg er en av landets eldste. St. Mariegate var en del av Riksveg 1 til Oslo og gågate ble først innført som en prøveordning i 1971. Utbygging startet i 1974, med en beregnet levetid på 20-30 år. Nå har det gått 38 år. Det skal bli flott å se den få et ansiktsløft! Prosessen er godt i gang i kommunen. I 2009 laget de danske landskapsarkitektene GHB et spennende forprosjekt for gata. Dette detaljeres i disse dager av Multiconsult. Arbeidet deres skal være klart til høsten, og da starter arbeidet med gjennomføringen.

Gata skal bli blågrønn, og det er et spennende grep, synes jeg. Vann har stor betydning for Sarpsborg med nærhet til Glomma og Sarpsfossen, men er lite synlig i bybildet. Vann trekkes også fram som en viktig identitetsbærer i kommuneplanens samfunnsdel. Vann er derfor et bærende element i forprosjektet hvor man møter vann på ulike måter i gatens krysningspunkter. I lys av blant annet Framtidens byer har Sarpsborg i tiden etter at forprosjektet ble vedtatt fått et mye større fokus på bærekraft og miljø, både i form av klimatilpassing og bedre bymiljø. Det legges derfor inn et ekstra fokus på bærekraft både med hensyn til økonomi og miljø. Det settes fokus på å etablere åpne løsninger for overvannshåndtering og mulighet for å oppmagasinere og bruke regnvann i vannelementene. Dette vil ha en avgjørende funksjon for god overvannshåndtering samt at regnvannet blir en ressurs for byen og bidrar til et triveligere bymiljø for gående i sentrum. Sammen med belysning, spennende beplantning og levende kunst får gågata en opprusting som fortjent!

Jubileumslogo

Les også

 • Kan skilte med flotte bygninger

  fredag, 5. august 2016

  Sarpsborg Rotary club fortsetter arbeidet med å skilte utvalgte kulturhistoriske bygninger i. De markerer tusenårsjubileet med å henge opp de karakteristiske skiltene enda flere steder.

 • Kulås Amfi

  Nytt Kulås Amfi til jubileet

  torsdag, 3. september 2015

  Når jubileumsåret starter står Norges kanskje flotteste utendørsarena klar til bruk i hjertet av Sarpsborg.

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere