Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Foto av Sarpsborg kirke

Sarpsborg kirke jubilerer

Tirsdag 17.12.2013
Den 17. desember 1863 ble den nyreiste Sarpsborg kirke innviet. Atter hadde byen fått et kirkebygg å være stolt av.

Sarpsborg kirke har derimot en historie som strekker seg lenger tilbake enn desember 1863. Allerede ti år tidligere startet planleggingen av en kirke i byen. Med byens vekst steg behovet og ønsket om en egen bykirke. Metodistene i byen hadde fått reist sin noen år tidligere, men byens befolkning sognet ennå til Tune. En kommisjon ble nedsatt av formannskapet, og en møysommelig prosess tok til. Arkitekten man etter hvert valgte til å tegne det nye kirkebygget var Wilhelm von Hanno i Christiania. Han tegnet en vakker kirke i nygotisk stil som sto ferdig i 1859.

Men denne kirken skulle bare få stå et par år. I mai 1861 ble byen rammet av brann. Flere kvartaler sentralt i byen ble flammenes rov, og både rådstuen ved torvet og kirken røk med. Selv om mye var ødelagt, sto ennå murene igjen, og med det som utgangspunkt tok man fatt på gjenoppbyggingen. En ny kirkebygningskommisjon ble nedsatt for å lede arbeidene med atter å gi byen en ny kirke.

Foto av Sarpsborg kirke før den brant

Slik så Sarpsborg kirke ut før den brant i 1861.

Nå valgte man en ny arkitekt, og det var ingen hvemsomhelst. Christian Heinrich Grosch hadde vært det unge Norges største arkitekt, og var ennå landets mest velrennomerte. Grosch var mannen bak mange av hovedstadens viktigste bygninger, som børsen, Norges bank og universitetet. Da han tok fatt på den nye Sarpsborg kirke, hadde han allerede tegnet en lang rekke kirker rundt om i landet, så bygningsprosjektet burde være i de beste hender.

Foto av Christian Grosch

Christian Heinrich Grosch hadde vært det unge Norges største arkitekt, og var ennå landets mest velrennomerte.

Arbeidene kunne ta til. Deler av von Hannos bygning ble benyttet, men Grosch gjorde også flere større endringer, blant annet å utvide kirken. Materialer, bjelker og spiker, mørtel, og masse annet ble transportert til byggetomten. En lang rekke håndverkere og arbeidere gikk løs på arbeidet. Klokker, ur og inventarer ble bestilt. I et par år var det igjen hektisk aktivitet ved kirkebakken. Dette var byens desidert største byggeprosjekt til da, og samtidig med kirken ble det også reist en ny rådstuebygning samt en fengselsbygning nede ved torvet.

Rett før klokken ti, torsdagen den 17. desember 1863, ledet biskopen i Christiania, Jens Lauritz Arup, prosesjonen med kirkelige og verdslige potentater inn i kirken, slik at det bygget kunne innvies på forskriftsmessig måte. Arkitekt Grosch hadde i siste øyeblitt vært nødt til å melde avbud, men både formannskap og byggekommisjon, og ikke minst byens befolkning kunne glede seg på denne festdagen. Sarpsborg hadde fått sin kirke.

Foto av Jens Lauritz Arup.

Les også

 • Foto av døpefont

  Døpefonter fra Østfold

  mandag, 8. desember 2014

  Fra Østfold er det bevart 23 døpefonter fra middelalderen. Den mest enestående finner vi i Skjeberg kirke.

 • Foto av Skjeberg kirke

  Perlen fra middelalderen

  fredag, 31. oktober 2014

  Skjeberg kirke er et godt eksempel på steinkirkene som ble bygd i Østfold i middelalderen.

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere