Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Faksimile av fullmaktskjema fra valget i 1814.

På amtets innbyggeres vegne

Fredag 21.3.2014
Det var på dagen i dag våre lokale representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll ble valgt. Det skjedde rett i nærheten, på Tune prestegård.

Alle valgmennene som var blitt utpekt av Smålenenes menigheter den 25. februar (noen litt senere) skulle møtes til en amtsforsamling. Her skulle tre «udvalgte og oplyste Mænd» velges fra amtet. Det var altså et ganske indirekte demokrati. Stedet som ble valgt for å avholde amtsforsamlingen var altså prestegården i Tune, den gang et sentralt sted i Smålenene.
Det var 42 valgmenn som møttes i stuene hos sogneprest Kirchhoff denne dagen. Etter en tids forhandlinger og valg kom de frem til tre menn. I henhold til valgreglene skulle én av dem være av bondestand.

Faksimile fullmaktskjema valg 1814

Faksimile av fullmaktskjema fra valget 21. mars 1814.

De tre ble godseier og offiser Valentin Sibbern fra Rygge, prost Peder Hount fra Berg og bonden John Hansen Sørbrøden, også fra Berg. De måtte nå sørge for å komme seg til Eidsvoll innen den 10. april da forsamlingen skulle åpne. Her skulle de sammen med 109 andre valgte representanter utforme Norges nye grunnlov.

Prost Peder Hount

Prost Peder Hount.

Det hører med til historien at Smålenene bare endte opp med to mann på Eidsvoll. Sibbern ble nemlig også valgt fra militæravdelingen han tilhørte, og da han møtte opp på Eidsvoll fikk han ikke lov å representere begge. Han endte som representant for det ridende jegerkorps.

Faksimile fullmaktskjema valg 1814

Faksimile av fullmaktskjema fra valget 21. mars 1814.

Les også

 • Foto av døpefont

  Døpefonter fra Østfold

  mandag, 8. desember 2014

  Fra Østfold er det bevart 23 døpefonter fra middelalderen. Den mest enestående finner vi i Skjeberg kirke.

 • Foto av Skjeberg kirke

  Perlen fra middelalderen

  fredag, 31. oktober 2014

  Skjeberg kirke er et godt eksempel på steinkirkene som ble bygd i Østfold i middelalderen.

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere