Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Faksimile av signatur

Kvinner i arkivet – en jordmor søkte jobb

Onsdag 11.9.2013
Kulturminnedagen 2013 har som tema «Historiens kvinner og menn». Går du tilbake den spede oppstart i 1840-årene, finner du ikke mange kvinner blant de kommunale dokumentene. Men Grethe Nilsen skiller seg ut. Hun ble til og med en sak for byens formannskap

Kulturminnedagen 2013 har som tema «Historiens kvinner og menn». Innenfor dette enorme temaet kunne man valgt utallige, både kvinner og menn, som har spilt en rolle i Sarpsborgs historie. Man kunne valgt en kvinne eller mann som nå i stemmerettsåret fortjente å nevnes for den kampen de førte for hundre år siden, da kvinner fikk rett til å delta i samfunnet på lik linje med menn.

Men jeg velger å trekke frem en annen kvinne fra byens historie. Faktisk den første som har satt spor etter seg i byens arkiver. Går du tilbake den spede oppstart i 1840-årene, finner du ikke mange kvinner blant de kommunale dokumentene. Men Grethe Nilsen skiller seg ut. Hun ble til og med en sak for byens formannskap.

Tegning av jordmor

Den 26. februar 1841 søkte hun nemlig om jobb i kommunen. Grethe Nilsen var jordmor, hadde tjenestegjort i Onsøy i flere år, men søkte seg altså til den nye kjøpstaden Sarpsborg. Håpet var nok en bedre lønnet stilling i byen. At det skulle være en jordmor som ble første kvinne i arkivet, er ikke tilfeldig. Dette var nemlig det første offentlige yrke som ble åpnet for kvinner, og reservert for dem. Allerede i 1810 ble faste jordmødre i Norge lovbestemt, og i 1816 åpnet den første skolen for dem i Christiania. Vår jordmor nevner ikke i søknadsbrevet om hun hadde gått der, men det er sannsynlig. Hun tilbød seg dessuten å arbeide et helt år uten lønn før formannskapet endelig kunne ta en beslutning om hun fikk jobben eller ikke.

Men fikk hun jobb i Sarpsborg? Innledningsvis var formannskapet positivt til at byen skulle få en fast jordmor. Enn så lenge delte man en jordmor med Tune. Med fattigslige og dårlige forhold i byen, kunne en jordmor redde mange barn og mødre. Men etter at magistrat Conradi la frem saken for byens formannskap, og trakk frem de store kostnadene en slik fast kommunal jordmorstilling ville medføre – hun skulle etter loven ha 40 speciedaler i lønn, 2 favner ved og fri bolig, samt at jordmoren i Tune måtte erstattes for bortfallet av arbeidet i byen - fant formennene ut at dette ble for dyrt. En sånn luksus som en egen jordmor måtte Sarpsborg by vente med å skaffe seg.

Faksmilie av søknad

Les også

 • Foto av døpefont

  Døpefonter fra Østfold

  mandag, 8. desember 2014

  Fra Østfold er det bevart 23 døpefonter fra middelalderen. Den mest enestående finner vi i Skjeberg kirke.

 • Foto av Skjeberg kirke

  Perlen fra middelalderen

  fredag, 31. oktober 2014

  Skjeberg kirke er et godt eksempel på steinkirkene som ble bygd i Østfold i middelalderen.

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere