Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Foto av formannskapsprotokoll

Krig!

Onsdag 9.4.2014
9. april 1940: Krigen var kommet til Norge. I Sarpsborg ble formannskapet innkalt til hastemøte.

Krigen var kommet til Norge. I Oslofjorden hadde var den tyske krysseren Blücher senket, og konge og regjering hadde reist fra Oslo.
I Sarpsborg ble formannskapet innkalt til hastemøte. I protokollen kan vi lese om dette ekstraordinære møtet:

«År 1940 den 9. april holdtes ekstraordinært formannskapsmøte. Formennene møtte undtagen Fidjeland. Rådmannen var til stede. Hvor da:
Ordføreren og rådmannen fremsatte dette forslag: I anledning av den inntrufne krigssituasjon bemyndiges ordfører og rådmann til straks å treffe de forføininger som må ansees nødvendige til oprettholdelse av den kommunale forvaltning, og, hvor det trenges, hurtig avgjørelse i saker som angår hjelp til sikring og beskyttelse av byens befolkning.» Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Allerede 11. april var formennene igjen samlet. Hva man snakket om og diskuterte vet vi ikke, men ut fra det som ble nedskrevet i formannskapsprotokollen var det mest referatsaker og den vanlige forvaltningen som opptok dem. Men hjelpen man hadde tenkt å yte til Finland ble stoppet. Nå hadde man hendene fulle med sin egen krig.

Foto av formannskapsprotokoll

Les også

 • Foto av døpefont

  Døpefonter fra Østfold

  mandag, 8. desember 2014

  Fra Østfold er det bevart 23 døpefonter fra middelalderen. Den mest enestående finner vi i Skjeberg kirke.

 • Foto av Skjeberg kirke

  Perlen fra middelalderen

  fredag, 31. oktober 2014

  Skjeberg kirke er et godt eksempel på steinkirkene som ble bygd i Østfold i middelalderen.

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere