Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Foto av St. Marie gate fra cirka 1860

Pengekrangel i Sarpsborg i 1852

Torsdag 17.10.2013
Den 20. august 1852 traff Andreas Syversen Batterød på malermester Larsen på gaten i Sarpsborg. Batterød hadde noen penger til gode hos maleren, kanskje for noe arbeid, og krevde å få det utbetalt.

Det var tydeligvis ikke første gang han hadde bedt om å få pengene, og det skulle ikke gå så bra denne gangen heller. Da dagen var endt, hadde ikke Batterød fått en eneste skilling, og hadde blitt slått etter og nesten slått ned med en slegge. Heldigvis kom han seg unna. Dessuten meldte han saken for byens forlikskommisjon, forløperen for dagens forliksråd. Det har gjort at vi kjenner til den ennå i dag.

Megling i tvister og uenigheter er, og har alltid vært, viktig i et lokalsamfunn. Domstoler og advokater er én ting, men det kan ofte være greit å avgjøre ting før det kommer dit. I 1790-årene ble det derfor opprettet egne forlikskommisjoner (Forligelsescommissioner) i byene og på landsbygda i Norge. Troverdige og aktverdige menn i lokalsamfunnet ble medlemmer, og de skulle avgjøre saker som ble klaget inn for kommisjonen. I 1927 skiftet disse forlikskommisjonene navn til forliksråd.

Sarpsborg var nok i 1850-årene en by preget av sosiale problemer, et skyhøyt alkoholforbruk, fattigdom og mye vold. Det var ikke unikt for byer i Norge på den tiden. I forlikskommisjonens arkiv finnes ikke bare saken til Anders Batterød, men svært mange lignende saker. Det dreide seg mye om penger man ikke fikk betalt, men drikking, vold og overfall fulgte ofte med, og var skremmende vanlig i den lille byen som den ennå var i 1852. 

Her følger Batterøds brev til kommisjonen (lett endret):

«Til Sarpsborg ForligelseskommisjonI dag traf ieg Malermester J.A. Larsen paa Gaden og fulgte ieg da med ham Hjem for at afkræve ham penge som ieg havde til gode, hvilke ieg yttrede til ham. Da vi vare kommen ind i Forstugangen, om at faae mit Tilgodehavende, hvor til mernævnte Larsen svarede at ieg ikke kunde faae penge, og med det samme begynte han at overfalde mig med Hug og Slag saavel i Ansigtet som i Hovedet og endelig til slutning sprang han ind paa Værkstædet og tog fat paa en Smede-Slægge og kom efter mig med, som han tog i Veiret (været) for at slaa mig med. Hvilke tilsigtede Slag blev forhindret af tvende Fruentimmer som tog fat paa ham og at ieg løb saa hastig fra ham, saa at ieg ogsaa ved samme Leilighed mistede min Hue i Gaardsrummet, hvilken Hue ieg heller ikke tøer vove mig at Gaae efter paa Grund af denne hans barbariske Fremgangsmaade, og alt dette uden nogen Anledning fra min Side med undtagelse at ieg sagde saadant var Kieltring-Streger naar han ikke betalte mig, da ieg i saa lang Tid havde været navet (naget) af ham til at løbe efter mit tilgodehavende (…)»

Les også

 • Foto av døpefont

  Døpefonter fra Østfold

  mandag, 8. desember 2014

  Fra Østfold er det bevart 23 døpefonter fra middelalderen. Den mest enestående finner vi i Skjeberg kirke.

 • Foto av Skjeberg kirke

  Perlen fra middelalderen

  fredag, 31. oktober 2014

  Skjeberg kirke er et godt eksempel på steinkirkene som ble bygd i Østfold i middelalderen.

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere