Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Faksimile av valgprotokoll

Det første stortingsvalg i Sarpsborg

Mandag 9.9.2013
Valgdagen er her. Sarpsborgs kvinner og menn, iallfall de som ikke allerede har forhåndsstemt, strømmer til valgurnene for å avgi sin stemme på noen de ønsker skal styre Norge de neste fire år.

At nordmenn har vært med på å velge folk som skal styre landet, er en snart to hundre år gammel tradisjon. Nå har det vært mange endringer og justeringer av valgloven siden maidagene 1814, men det var grunnlovsfedrene på Eidsvoll som la grunnlaget for det folkestyret vi skal delta i nå idag.

I Tune og Skjeberg har innbyggerne deltatt i stortingsvalgene helt fra begynnelsen. Varteig ble ikke et eget herred før i 1861, men hørte innunder Tune til da. Men hvorfor ikke Sarpsborg? Kjøpstaden ble jo ikke gjenopprettet før i 1839, så borgerne i den nye byen kunne for første gang gå til valgurnen høsten 1841. Det er sirlig notert i byens valgprotokoll.

På denne tiden valgte man ikke sine stortingsmenn direkte, slik vi gjør i dag. Kvinner kunne absolutt ikke stemme – det skulle drøye mange tiår. Da valgforsamlingen i Sarpsborg møttes den 11. september 1841 skjedde det i en av de største bygningene i den nye byen, Borregaards bruksskole. Og det var en forsamling av menn, som skulle velge en valgmann.

Først ble forsamlingen erklært for åpnet, før rikets konstitusjon – grunnloven – ble opplest. Deretter fikk forsamlingen høre et par artikler fra valgloven av 1828, før opprop ble gjort over de drøyt femti som kunne stemme. Etter at stemmesedlene var talt opp, var resultatet at byens valgmann ble garvermester Lars Ulsteen med 18 stemmer. Kjøpmann Arne Olsen ble suppleant, altså varamann, med 13 stemmer. 

Men valget var ikke over. Garver Ulsteen ble ikke stortingsmann. Han skulle reise videre til den såkalte distriktsforsamlingen. Valgdistriktet var nemlig byene Fredrikstad og Sarpsborg, og valgmennene møttes på rådstuen i Fredrikstad den 17. september. Første her ble han som skulle møte på det 10. ordentlige Storting året etter valgt. Valgmennene fra de to byene måtte enes om én, og slik situasjonen var, med uenighet og kniving de to byene imellom, var det vel ikke overraskende at byenes representant ble kjøpmann Christen Sandberg - fra Fredrikstad.

Faksimile av valglov 

Les også

 • Foto av døpefont

  Døpefonter fra Østfold

  mandag, 8. desember 2014

  Fra Østfold er det bevart 23 døpefonter fra middelalderen. Den mest enestående finner vi i Skjeberg kirke.

 • Foto av Skjeberg kirke

  Perlen fra middelalderen

  fredag, 31. oktober 2014

  Skjeberg kirke er et godt eksempel på steinkirkene som ble bygd i Østfold i middelalderen.

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere