Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Foto av mynt funnet i Olavsvollen

Olavsvollen del 2

Onsdag 14.8.2013
Denne mynten fra første halvdel av 1000-tallet er funnet i Olavsvollen.

En annen arkeologisk kilde er et myntfunn fra vollen gjort i 1852, funnet under anleggelse av en vei tvers gjennom vollen. Dette funnet fører vollens alder enda lenger tilbake. De fleste av myntene er eldre enn 1066, fra første halvdel av 1000-tallet, og ingen er nok yngre enn 1050. Både undersøkelser av tidligere dokumentasjon om arkeologiske undersøkelser av vollen og funn som er gjort her viser at vollen må ha stått her allerede da myntene ble gravd ned. I så fall må vollen være bygd før midten av 1000-tallet og det er derfor stor sannsynlighet for at vollen er fra Olavs tid. Dermed blir det stor overensstemmelse mellom sagaenes fortellinger om Olav den helliges grunnlegging av Sarpsborg og de arkeologiske sporene man har.

Arkeologiske undersøkelser fra 1960-årene har vist at noe av vollen er naturdannet, men dette har nok ganske sikkert likevel vært en integrert del av selve vollen. Det er et kjent virkemiddel både i konstruksjoner av forskjellige forsvarsverk og av gravhauger at man har tatt i bruk de naturlige strukturene som finnes og kan benyttes i arbeidet. Man bør også være klar over at noe av det som i dag er bevart av vollen egentlig er fra en rekonstruksjon som medlemmene i undersøkelseskomiteen (den såkalte Vollkomiteen) fikk i stand i 1922. Av den grunn er nok ikke hele rekonstruksjonen helt nøyaktig. Likevel støttes det meste av Vollkomiteens resultater av de nyere geofysiske undersøkelsene som ble utført i området rundt Borgarsyssel museum i 2002.

Videre tyder all dokumentasjon som er bevart om gravearbeidet og undersøkelsene i de bevarte delene av vollen på at den hovedsakelig er menneskelaget. Man har også funnet spor etter en fordypning foran vollen som kan være spor etter en vollgrav.

Selv om raset og byggingen av Borregård fabrikk nok ødela det meste av vollen er det gjort flere funn og observasjoner som viser at det faktisk var en voll her. For eksempel ble det i 1926 funnet en kraftig steinpakning av større stein i en 10 meters bredde og som var 1,2 m tykt i midten. Dette antas å ha vært vollens fundament.  

Foto av Even Ballangrud Andersen

Les også

 • Foto av døpefont

  Døpefonter fra Østfold

  mandag, 8. desember 2014

  Fra Østfold er det bevart 23 døpefonter fra middelalderen. Den mest enestående finner vi i Skjeberg kirke.

 • Foto av Skjeberg kirke

  Perlen fra middelalderen

  fredag, 31. oktober 2014

  Skjeberg kirke er et godt eksempel på steinkirkene som ble bygd i Østfold i middelalderen.

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere