Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Modell av Olavsvollen

Olavsvollen del 1

Tirsdag 6.8.2013
Olavsvollen regnes som Olav den helliges forsvarsverk ved Sarpsfossen.

Både Snorre og Fagerskinna forteller som kjent at Borg ble grunnlagt som by av Olav Haraldsson i 1016 (eller overgangen 1016/1017) med en jordvoll rundt byområdet, parseller til bygårder og grunnleggingen av en Mariakirke.

Sarpsborg er dermed en av Norges første og eldste byer og det var også en befestet by i vikingtid. Det er også mulig at herskerne på Alvheim hadde en jordborg anlagt her, under navnet Lande der kong Gandalv kan ha sittet etter å ha blitt slått av Harald Hårfagre, og som derfor var eldre enn vollen Olav fikk bygd. Londe, eller Lande, kan ha vært en militær garnison som på Gandalvs tid kanskje faktisk lå på Borg der byen ble liggende. I så fall kan det ha vært forsvarsvoller her allerede da som Olav kan ha videreutviklet, eller han kan ha anlagt nye på samme sted. Borgs militære funksjon kan i så fall ha blitt videreført takket være Olav Haraldsson.

Deler av vollen, som antakelig er fra begynnelsen av 1000-tallet, finnes ennå. Selv om det meste av vikingtids- og middelalderbyen raste ut i fossen i 1702 vet man også fra en skriftlig beskrivelse fra 1700-tallet at vollen gikk tvers over neset ved fossen. Det er nettopp det Snorre beskriver. Vollen må ha eksistert på Snorres egen tid og han har antakelig selv sett den under sitt besøk i Viken i 1218-1220. Den ble nok ganske sikkert heller ikke bygd senere da borger av denne typen, de såkalte Motte-and-baileyborgene, for lengst var avleggs og erstattet med steinborger. Denne borgtypen besto av en stor jordhaug med et tretårn, omgitt av voller og trepalisader. Baileyene hadde andre nødvendige bygninger og fungerte samtidig som en del av forsvarsverket. Begge deler hadde vollgrav rundt. Disse borgene ble som oftest lagt på steder som hadde et naturlig vern mot fiender. En slik plassering hadde også borgen ved Sarpsfossen. Selv om dateringen av vollen kanskje ikke er like sikker, gjør kombinasjonen av sagaenes fortelling om byanleggelsen her, beretningen fra 1700-tallet, vollens likhet med Motte-and-baileyborgene fra Vest-Europa på 900- og 1000-tallet samt arkeologiske funn at dateringen er veldig sannsynlig.

Modell av Olavsvollen

Et øvre platå overfor vollen kan ha vært det opprinnelige byområdet og ha fått denne plasseringen av militære hensyn. Verken vollen eller kongsgården synes å ha hatt noen gjenværende militær betydning under borgerkrigstiden i Norge (1130-1217). Dette vises gjennom måten Sarpsborg omtales på i sagaene i denne perioden. Det er derfor trygt å anta at vollen er eldre enn dette, minst tidlig 1100-tallet, men sannsynligvis eldre. En annen faktor som bringer vollens alder til begynnelsen av 1000-tallet er beliggenheten til ruinen etter Nikolaikirken. Den ligger nemlig like utenfor vollen og veldig nærme den rekonstruerte delen av denne. Det tyder på at den er yngre enn vollen. Kirken antas å være bygd på begynnelsen av 1100-tallet. Vollen har nok allerede da mistet sin militære betydning, noe den bør ha gjort allerede da byggingen av kirken startet. Det må i så fall ha skjedd et godt stykke ned på 1000-tallet.

Siden kirkeruinen fra begynnelsen av 1100-tallet ligger utenfor vollen tyder det også på at bybebyggelsen allerede da hadde vokst utover det befestede området. Det skal for øvrig ha eksistert en åpning i vollen som passer med en gammel ferdselsvei og som kan være fra da middelalderbyen eksisterte. Det kan her ha blitt funnet spor etter et regelrett porttårn i vollen, i form av et avlangt kar av laftet tømmer. Et annet lignende skal også ha blitt funnet tidligere og kan ha vært det andre porttårnet. Det viser også at Snorres påstand om at vollen delvis var bygd av tømmer kan være riktig. En steinlegning har også vært funnet mellom disse, som kan ha vært spor etter veien mellom porttårnene.

Foto av Even Ballangrud Andersen

Les også

 • Foto av døpefont

  Døpefonter fra Østfold

  mandag, 8. desember 2014

  Fra Østfold er det bevart 23 døpefonter fra middelalderen. Den mest enestående finner vi i Skjeberg kirke.

 • Foto av Skjeberg kirke

  Perlen fra middelalderen

  fredag, 31. oktober 2014

  Skjeberg kirke er et godt eksempel på steinkirkene som ble bygd i Østfold i middelalderen.

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere