Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Foto av St. Nikolaskirken

Kirkens tilstedeværelse i Borg

Tirsdag 22.10.2013
Tune kirke i Sarpsborg var en av hovedkirkene på Østlandet rundt år 1100.

Det er fra Borgartings eldre kristenrett at man vet at det rundt 1100 e. Kr. var seks hovedkirker på Østlandet og hvor disse lå. Denne kristenretten er for øvrig det eneste utenom to sider fra den verdslige retten fra Borgartingsloven som er bevart. Hovedkirkene utgjorde religiøse sentra som var knyttet til tidligere maktsentre med administrativ, juridisk og politisk makt. En av hovedkirkene var Tune kirke ved Sarpsborg. Den andre i vikingtidens Vingulmorkrike var Aker kirke i Osloherad. De andre på Østlandet var Kongehelle og Svarteborg i Båhuslen (altså i dagens Sverige), Sem og Hedrum i Vestfold, Stange, Vang og Ringsaker i Hedmark, Ullensaker, Nes og Sørum (eller Eidsvoll) på Romerike, Hof på Toten, Gran på Hadeland og Norderhov på Ringerike i Buskerud. Karakteristisk for plasseringen deres er  tilknytningen til stormannsgårder, kongsseter og maktsentre, noe som passer veldig godt på Tune kirke, selv om stedet som kirkested ikke kan spores lenger tilbake enn til 1100-tallet. I tillegg var prestegården selveste Valaskjold, noe som også indikerer dens betydning. 

Flere av disse hovedkirkene hadde også en annen høyere rolle, nemlig som kongsgårdkirke. Dette er heller ikke så rart siden mange av kirkene ble grunnlagt av kongene på kongemaktens eiendom, både i vikingtid og middelalder. Tune kirke lå også i middelalderen utenfor selve byen Borg og det kan altså ikke ha vært kongskirken inne i byen, men det hindrer ikke at den også kan ha vært nettopp kongskirke. Faktoren med at Tune kirke var en fylkeskirke gjør at man kan tolke bygda Tune som et religiøst senter også i middelalder og selve kirken skal også være omtalt i 1080 e.Kr. Nikolaikirken i Sarpsborg som fremdeles står som ruiner inne på Borgarsyssel Museum ble tidligere trodd å ha vært en Mariakirke, men den var altså dedikert til St. Nikolas. Som kjent er denne forvekslingen årsaken til at dagens hovedgate i byen heter St. Mariegate. 

Den Mariakirken Snorre forteller at Olav Haraldsson grunnla i Borg har man først sikre kilder om i Sverres saga der kong Sverre i en drøm er i Borg og i Mariakirken. Dette er også den eneste kirken fra Borg man kjenner til fra sagaene og det regnes som sannsynlig at den faktisk ble bygd etter ordre av Olav Haraldsson. Nikolaikirken og en tredje kirke, en Olavskirke, har også vært i middelalderens Borg. Dette vet man fra biskop Øysteins Jordebok fra omkring 1400 e. Kr. som nevner Nikolaikirken og Olavskirken. Såpass langt ut i middelalderen var nok Mariakirken selv nedlagt, kanskje som resultat av at det kan ha vært en trekirke som skulle bli erstattet av en steinkirke. Den nye kirken var antakelig Olavskirken. Mens Mariakirken, som Nikolaikirken, lå utenfor Olavsvollen skal Olavskirken ha ligget innenfor. Mariakirken var en kongskirke helt til den ble nedlagt, antakelig på 1200-tallet, mens  Nikolaikirken antakelig var bymennenes sognekirke på 1100- og 1200-tallet. Det finnes heller ikke noe igjen av Olavskirken og den kan antas å ha blitt tatt av raset i 1702. Et kongebrev fra 1656 og en dagboknotis fra en gjest på Borregård hovedgård i 1672 forteller om to kirkeruiner der den gamle byen var, Nikolaikirken og Olavskirken. Sistnevnte kan ha vært ganske lik kopien av en middelalderkirke som i dag også finnes på Borgarsyssel, nemlig Olavskapellet.

Når det gjelder kirker fra Østfolds vikingtid er ikke dette så godt kjent. Det er derimot bedre oversikt over middelalderens kirker og kirkegods i Østfold. Det er også vanskelig å si hvilken kirker som kan ha vært tilknyttet forskjellige storgårder, men at flere av middelalderens kirker antakelig først ble bygd av stormenn, og særlig av kongene, er ganske sikkert. Man kjenner til 29 steinkirker fra middelalderen i Østfold og av disse er 20 stykker bevart enten i sin helhet  eller som ruiner. Flere av dem er fra 1100-tallet, og til sammen er minst 25 av dem eldre enn midten av 1200-tallet. Noen av dem er Berg, Eidsberg, Gamle Glemmen, Hobøl, Hvaler, Idd, Ingedal, Rakkestad, Rokke, Rygge, Rødenes, Råde, Skiptvet, Skjeberg, Trøgstad og Våler.  Det er dessuten sannsynlig at de eldre kirkene fra vikingtid og tidligere middelalder lå akkurat der middelalderkirkene sto eller står. Noen av de eldre kan det derfor være spor av under gulvene på de nyere middelalderkirkene, både i form av bygningsstrukturer og graver. 
Østfold og Båhuslen var takket være danenes herredømme den første regionen i Norge der kristendommen fikk fotfeste og kirkebyggingen kom også tidligere i gang der. Tune kirkes rolle som en av fylkeskirkene i Viken viser for eksempel kirkens økende makt her og Østfolds innlemmelse i det norske kristne kongedømmet. Prestegården til Tune, altså antakelig Valaskjold, har forbindelser til det gamle hedenske maktsenteret på Tunehalvøya (Alvheim). I tillegg var Eidsberg kirkested også et gammelt og sentralt senter siden også Eidsbergområdet var et betydelig maktsenter i vikingtid og tidligere. I tillegg til kirkene i Borg og deres plassering nettopp på dette gamle maktsenteret har man også funnet likheter mellom plasseringen av middelalderkirkene og de gamle hedenske kultstedene. Kirkene ligger ofte på steder med navn som peker mot gammel hedensk kult og kirkene ligger i tillegg som oftest i nærheten av forskjellige lokale sentralplasser og storgårder. Dette viser både hvordan kirken som overordnet religiøst organ og selve kirkene tok over rollene til de hedenske kultstedene som religiøs makt og som religiøse sentre i sine lokale landskap. Dette gjelder både for kirkene i middelalderens byer, slik som Borg, og de landlige sognekirkene. Klostrene er selvfølgelig også med og befester kirkens overtagelse av den religiøse makten både i Østfold og resten av Norge. 

Foto av Even Ballangrud Andersen

Les også

 • Foto av døpefont

  Døpefonter fra Østfold

  mandag, 8. desember 2014

  Fra Østfold er det bevart 23 døpefonter fra middelalderen. Den mest enestående finner vi i Skjeberg kirke.

 • Foto av Skjeberg kirke

  Perlen fra middelalderen

  fredag, 31. oktober 2014

  Skjeberg kirke er et godt eksempel på steinkirkene som ble bygd i Østfold i middelalderen.

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere