Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Foto av døpefont

Døpefonter fra Østfold

Mandag 8.12.2014
Fra Østfold er det bevart 23 døpefonter fra middelalderen. Den mest enestående finner vi i Skjeberg kirke.

De fleste døpefontene står enten fremdeles i sine respektive kirker eller er tatt med inn til Kulturhistorisk Museum (KHM) i Oslo for bevaring og utstilling. De fleste av dem har en spesiell typisk utforming, men ikke alle. Det klareste unntaket er døpefonten fra Skjeberg kirke, omtalt og avbildet i forrige innlegg. Den skiller seg ut både ved sitt spesielle utseende og at den ikke har sin like i Norden. Som kunstverk har den blitt kalt enestående. Den er også et eksempel på den høye kvaliteten som var på mye av middelalderens kirkeinventar i Østfold. Fonten fra Skjeberg må ha blitt laget av en mestersteinhugger, eller i hvert fall en veldig dyktig steinhugger og skulptør. Den er hugd ut i en hard og glimmerrik kleber, antakelig hentet i Sverige fra Stora Le eller området rundt Marstrand. Håkon og Sigrid Christie daterte den til omtrent 1125-1150 mens Per G. Norseng og  Sven G. Eliassen daterer den til omtrent 1175-1200 i ”I Borgarsysle” (bind to av Østfolds historie).

De fleste av de øvrige døpefontene fra Østfolds middelalder er av en mer ensartet type, men som den i Skjeberg er de alle i laget i kleber og er i romansk stil. Disse er også den største gruppen av middelalderlige døpefonter fra Norges middelalder. Mange av Østfolds middelalderkirker har eller hadde slike fonter, sikkert flere enn de som er bevart i dag. De er ganske like av utseende, formet som en kalk, og regnes å ha hatt døpefonten fra Tune kirke som forbilde. Sistnevnte regnes også som den eldste og tidfestes til et sted fra midten til slutten av 1100-tallet. En kopi av denne, som man ser et bilde av ovenfor, står i dag i Olavskapellet på Borgarsyssel museum. Den har blitt malt etter fargespor fra originalen. Både fotografiet over og av originalen nedenfor er fra universitetsmuseenes fotoportal. Originalen selv oppbevares i KHM i Oslo, siden middelalderens Tune kirke ikke lenger eksisterer.

Kleberen de er laget av er enten kleber fra den norske siden av grensen eller like over i Sverige. Den samme typen fonter finnes også der, og de har ganske sikkert blitt importert fra Østfold. Fontene fra grenseområdet regnes hovedsakelig å være fra første halvdel av 1200-tallet, mens de øvrige i Østfold gjerne regnes som noe eldre, fra slutten av 1100-tallet. De eldste fontene er som Tune fra siste halvdel av 1100-tallet, muligens også fra midten av 1100-tallet. Døpefontene hjelper til å datere mange av middelalderkirkene i Østfold til tidlig middelalder. Denne gruppen fonter har fått utformingen sin fra Østnorske steinhuggere.

I sin doktoravhandling om døpefontene kom Mona Bramer Solhaug frem til at de ikke kan ha vært laget av kun en mann, til det er kvaliteten og utseendet for forskjellig. Det må ha vært flere håndverkere som kjente både hverandre og Tune godt. I tillegg til fonten fra Tune er det fra Østfold bevart fonter av denne typen fra kirkene i Aremark, Båstad, Enningdal, Glemmen, Idd, Rakkestad, Rygge, Skiptvet, Spydeberg, Torsnes, Trøgstad, Trømborg, Ullerøy, Varteig og Øymark. I Olavskapellet på Borgarsyssel museum i Sarpsborg kan man se kopier av flere døpefonter enn fra Tune. Her er kopier av fontene fra Askim, Eidsberg, Idd, Gamle Glemmen og Skjeberg kirke i Østfold. I tillegg til disse fra Østfold er det også kopier av fontene fra Ås og Vestby kirke i Akershus samt Skee og Norum i Båhuslen i Sverige. Olavskapellet kan også by på en rekke andre interessante funn fra middelalderen, både kopier og originaler.

Foto av Even Ballangrud Andersen

Les også

 • Foto av Skjeberg kirke

  Perlen fra middelalderen

  fredag, 31. oktober 2014

  Skjeberg kirke er et godt eksempel på steinkirkene som ble bygd i Østfold i middelalderen.

 • Foto av Marcus Gjøe Rosenkrantz

  Eieren av Hafslund styrte Norge

  onsdag, 8. oktober 2014

  Eieren av Hafslund hovedgård, Marcus Gjøe Rosenkrantz, var Norges statsoverhode i en knapp måned fra 10. oktober 1814.

Jubileet arrangeres i samarbeid med:

Se alle samarbeidspartnere